• Meny
  • Meny

Tag - sjømuseum

Het Scheepvaart Museum

Som tusenårig havneby, har Amsterdam etterhvert opparbeidet seg en svært rikholdig historie innen skipsfart, noe man kan få et både spennende og lærerikt innblikk i, dersom man avlegger det nasjonale maritime museet i byen, Het Scheepvaartmuseum. Her finner man flere tematiske utstillinger, alle bygget opp rundt Amsterdams utvikling som havneby, og Nederlands rolle...